28ης Οκτωβρίου 12, Λάρισα, Τ.Κ. 41223

t: 2410579045, e: